18-400 Łomża - Konarzyce
ul. Łomżyńska 95
tel. 86 21 25 266
fax. 86 21 25 267
biuro@plusautomatyka.pl